MODEL

Kişisel ve Kurumsal Kazanımlar:

Bu eğitimin sonunda öğretmenler etkin iletişim kurmak için gerekli olan kendini ve duygularını tanımak, yönetebilmek, başkalarının duygularını anlayabilmek, ekibi tanıyabilmek, içsel motivasyonunu sağlamak ve hedef belirlemek, sosyal becerileri geliştirmek ve duruma uygun davranışı seçmek gibi becerilerin farkında olurlar.

 

Aynı zamanda bu program,

Gülümseyen ve gülümseten çalışma ortamı sağlamak için,  kurum içinde ilişkilerin yeniden yapılanmasına, sağlıklı ve yeni ilişkilerin oluşturulmasına, sorunların-çatışmaların yapıcı yöntemlerle yönetilmesine ve iş veriminin “ekipdaşlık” bilinciyle artırılmasına yönelik hazırlanmıştır.

 

Uygulama Biçimi:

 

Eğitimimiz katılımcıyı eğitim sürecine dahil edecek yöntem ve teknikler kullanılarak yürütülür. İçeriği uygulamalarla deneyimlemeleri sağlanır. Ayrıca, eğitimimiz sürpriz etkinliklerle keyifli ve eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilir…

 

“Model” Eğitim Programı, kurumun temel ihtiyacına göre revize edilebilir. Eğitim içeriğinden ihtiyaca göre konular seçilerek yeniden o kuruma özgü bir “MODEL” yapılabilir.

 

Program Süresi: 5 GÜN

 

Not: Eğitim atölye çalışması şeklinde yapılır. Atölye çalışmalarının etkili ve verimli olabilmesi için  bir atölyede katılımcı sayısı en az 10 en çok 30 kişi olmalıdır. Kişi sayısına göre atölye sayısı organize edilir.

 

 

 

MENTOR "Mücevher Ustası"

Aklı, bilgisi, yetenekleri, deneyimi, değerleri, yaratıcılığı, yenilikçiliği, yöntem ve teknikleri ile kendini bütüncül olarak tanımak…

1. Gün

Kendini  Tanımak :

 • İletişimdeki Ben

 • Benlik Durumları

 • Kabul Duyguları

 • Sorun Durumları

 • Kızgınlıkla Başetmek

 • İstek Bildiren İfadeler

 • Kendini ifade etmek (Ben- Dili)

 

ORKESTRA ŞEFİ "Çok Sesliliğin Armonisi"

Bütünü görme, detayları algılama, farklılıkları  yönetebilme özellikleri ile, yönetim becerileri geliştirmek…

2. Gün

Yönetim  Becerileri  Geliştirmek:

 • Öğrenme Tarzları

 • Takım Oluşturmak

 • Karar Verme Süreçleri

 • Kolaylaştırıcı/ Moderatör

 • Etkili Toplantı Yönetimi

 • Destekleyici Cümleler

 

DUYGUSAL OKURYAZAR "Kalpleri Eğitmek"

Duyguları fark, ifade ve yönetmek, farklılıklara saygı, koşulsuz kabul, empatik yaklaşım ile ilişki geliştirmek ve yürütmek…

3. Gün

İlişkilerde, İnsan+İş Odaklı Olmak:

 

 • Duygusal Akıl

 • Etkin Dinlemenin Gücü

 • Empati Kurmak

 • Uzlaşmacı Yaklaşım

 • Onurlandırıcı Cümleler

 

ETKİ YARATAN "Göle Atılan Çakıl Taşı"

Olumlu bakış açısı “iyimserlik”, güvenli davranış, çözüm odaklı “ ….rağmen” tutumları ile ekibin bir parçası olmak…

4. Gün

Olumlu Ortam Yaratmak:

 

 • İyimser Tutum

 • Güvenli Davranış

 • Yaşam Pozisyonları

 • Kabul İletileri

 • Motivasyon

 • Zaman ve Stres Yönetimi

 

LİDER "Özü, Sözü, Davranışı Bir Olmak"

Öğrenmeye lider:   Meraklı, araştırmacı, sorgulayan,uygulayan, uygulatan…

Birey olmaya lider: Kişisel farkındalık yaratan, farklılıklara saygı gösteren, alan açan…

Takım  olmaya lider: Ortak hedeflere inanan, iş birliğine yatkın, paylaşımcı…

5. Gün

Birlikte Üretme Kültürü:

 

 • Liderlik Tarzları

 • Johari Penceresi

 • Etkin Sorular

 • Geribildirim Almak-Vermek

 • Süpervizor/ Mentor/ Koç Olmak

 • Kişisel/ Kurumsal Eylem Planı Yapmak

 

 

"

21. yüz yılda ‘ÖĞRETMEN’ duruşu ile ‘İNSAN’   yetiştirmek”  değil,  

İNSAN’ duruşu ile  ‘ÖĞRETMEN’  olmak önemlidir.

 

E.Savaşan

 

"

STRES ve ZAMAN YÖNETİMİ

Stres, bireyin kişiliği, yaşam koşulları, stresli olayların sıklığı ve işyeri koşullarının etkileşimiyle ilgilidir. Stresli olaylar bazı iş ortamlarında diğerlerine göre daha fazlayken, bazı  bireyler  tarafından diğerlerine kıyasla daha yoğun yaşanır.

 

Bazı mesleklerin de yoğun strese yol açma olasılığı diğerlerinden daha fazladır. İşin stresli olması, yapılış şekli veya  o işin yapısıyla ilgilidir.

Bu durum başka insanların sorumluluğunun doğrudan üstlenildiği pek çok  meslekte  olduğu  gibi öğretmenler ve eğitim yöneticileri  için de geçerlidir.

 

Stres yönetimi konusunda yeterli donanıma sahip olan öğretmenlerin, sınıf yönetimi, öğrencileri ile kurdukları iletişim ve okul kültürüne uyumlarında daha başarılı oldukları, olumlu tutum ve ilişkileri  ile  yüksek performans gösterdikleri bilinen bir gerçektir. 

 

Bunların yanı sıra, strese bağlı hastalıkların artışı ise bir çok kurumu önlem almak için harekete geçirmiştir. Fiziksel ve ruhsal sağlığı tehdit eden stresle baş etmek,  kişinin yaşam kalitesini ve iş verimini arttırmaktadır. Bu nedenle Stres Yönetimi kazanılması gereken temel bir beceri haline gelmiştir.

"

Stres Yönetimi konusunda başarılı olabilmek,  zaman yönetimi ile de ilintilidir.

Zamanı etkin kullanabilme becerisi yüksek insanların, stresi daha iyi yönetebildikleri kabul edilen bir gerçekliktir.

"

Stres Yönetimi

 • Stres Nedir?

 • Kişisel Stres Düzeyini Fark Etmek- Stres Testi

 • Stres Kaynakları

      İç ve Dış Etkiler

 • Strese Karşı Gelişen Tepkiler

      Fizyolojik, Bilişsel, Duygusal, Davranışsal

 • Stresli Yaşamın Belirtileri

      Sinyalleri Önemsemek

      Depresyona Düşmemek

 • Stresle Başetme Yöntemleri:

      Olumlu Yeniden Çerçevelendirmek

      Nefes-Gevşeme Egzersizleri,  Zihinsel Canlandırma Yapmak

      Alternatif  Çözümler Üretmek

 

Eğitim Süresi: 6 Saat, 1 gün

    

 

 

 

Stres/Zaman Yönetimi

 • Stres Nedir?

 • Kişisel Stres Düzeyini Farketme - Stres Testi

 • Stres Kaynakları

 • İç ve Dış Etkiler

 • Strese Karşı Gelişen Tepkiler

      Fizyolojik, Bilişsel, Duygusal, Davranışsal

 • Stresli Yaşamın Belirtileri

      Sinyalleri Önemsemek

      Depresyona Düşmemek

 • Stresten Etkilenmek ve Kişilik

      A/ B / C Tipi Kişilik

 • Stresle Başetme Yöntemleri:

      Olumsuz Otomatik Düşünceleri Fark Etmek

      Olumlu Yeniden Çerçevelendirmek

      ‘Kabul’ Penceresi

      ‘Kızgınlık’ların Altındaki Temel Duygular

 • Zaman Yönetimi

      Tuzaklar

      ‘Hayır’ Diyebilmek

      Öncelikleri Belirlemek

      Planlama Yapmak

 • Stresi Azalmak İçin Etkili Diğer Yollar

      Nefes-Gevşeme Egzersizleri,  Zihinsel Canlandırma Yapmak

      Alternatif  Çözümler Üretmek

 

 Eğitim Süresi: 12 Saat, 2 gün

 

 

 

 

.