KİŞİSEL VE İLİŞKİSEL YENİ BİR SAYFA EĞİTİMLERİ

Eğitimlerin içerikleri, insanın psiko-sosyal temel  ihtiyaçları üzerine oturtulmuş,  bireysel farklılıklar dikkate alınarak çeşitlendirilmiş, bilimsel sonuçlar ile  kültürel değerlerle  harmanlanmış, uygulanabilir bilgilerden oluşmaktadır…

 

Kazanımlar, katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini önemseyerek, kişisel ve ilişkisel gelişim, değişim ve dönüşüm süreçlerine olumlu yönde destek olacak, bütünsel bir yaklaşım ile ulaşılacak süreç olarak belirlenmiştir.

 

Uygulamalar,  öğrenme tarzları esasına uygun olarak, katılımcıyı merkeze alan, aktif katılımın desteklendiği, yaşantısal ve oyun ağırlıklıdır, eğlenmek  kaçınılmazdır…

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen başlıkları tıklayın..

.