MODEL Kişisel ve Kurumsal Liderlik İçin

Kişisel Kazanımlar:

Kendimizi tanımak ve potansiyelimizin farkına varmak kişisel ve mesleki gelişim için en önemli ilk basamaktır. Sözlerimiz ve davranışlarımız bizi yansıtır. Kişilerarası ilişkiler, kişilerin kendi var oluşlarıyla şekillenir. Bu var oluş, zihinsel, ruhsal, duygusal ve davranışsal boyutların bütünüdür. Bu eğitimin sonunda katılımcılar etkin iletişim kurmak için gerekli olan kendini ve duygularını tanımak, yönetebilmek, başkalarının duygularını anlayabilmek, ekibi tanıyabilmek ve işbirliği geliştirmek, içsel motivasyon sağlamak ve hedef belirlemek, sosyal becerileri geliştirmek ve duruma uygun davranışı seçmek gibi becerilerin farkında olurlar.

 

Kurumsal Kazanımlar:

Bu program, kurum içinde ilişkilerin yeniden yapılanmasına, sağlıklı ve yeni ilişkilerin oluşturulmasına, sorunların/çatışmaların yapıcı yöntemlerle yönetilmesine ve iş veriminin “ekipdaşlık” bilinciyle artırılmasına, gülümseyen ve gülümseten çalışma ortamı  sağlanmasına  yönelik hazırlanmıştır.

 

Uygulama Biçimi: Eğitim, 12-24 katılımcıyı eğitim sürecine dahil edecek yöntem ve teknikler kullanılarak yürütülür. İçerik uygulamalarla, sürpriz etkinliklerle keyifli ve eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilir.

 

Program Süresi: 5 GÜN  (1 gün: 6 Saat)

 

 “Model” eğitimin içeriği, süresi ve zamanlaması kurumun temel ihtiyacına göre revize edilebilir.

"

 İNSAN her şeyden önce,  

“KİŞİSEL, İLİŞKİSEL VE MESLEKİ BÜTÜNLÜK”  içerisinde  olmalıdır.

 

Esra Savaşan

 

"

MENTOR "Mücevher Ustası"

Aklı, bilgisi, yetenekleri, deneyimi, değerleri, yaratıcılığı, yenilikçiliği, yöntem ve teknikleri ile kendini bütüncül olarak tanımak…

1. Gün

Kendini  Tanımak :

 • İletişimdeki Ben

 • Benlik Durumları

 • Kabul Duyguları

 • Sorun Durumları

 • Kızgınlıkla Başetmek

 • İstek Bildiren İfadeler

 • Kendini ifade etmek (Ben- Dili)

 

ORKESTRA ŞEFİ "Çok Sesliliğin Armonisi"

Bütünü görme, detayları algılama, farklılıkları  yönetebilme özellikleri ile, yönetim becerileri geliştirmek…

2. Gün

Yönetim  Becerileri  Geliştirmek:

 • Öğrenme Tarzları

 • Takım Oluşturmak

 • Karar Verme Süreçleri

 • Kolaylaştırıcı/ Moderatör

 • Etkili Toplantı Yönetimi

 • Destekleyici Cümleler

 

DUYGUSAL OKURYAZAR "Kalpleri Eğitmek"

Duyguları fark, ifade ve yönetmek, farklılıklara saygı, koşulsuz kabul, empatik yaklaşım ile ilişki geliştirmek ve yürütmek…

3. Gün

İlişkilerde, İnsan+İş Odaklı Olmak :

 

 • Duygusal Akıl

 • Etkin Dinlemenin Gücü

 • Empati Kurmak

 • Uzlaşmacı Yaklaşım

 • Onurlandırıcı Cümleler

 

ETKİ YARATAN "Göle Atılan Çakıl Taşı"

Olumlu bakış açısı “iyimserlik”, güvenli davranış, çözüm odaklı

“ ….rağmen” tutumları ile ekibin bir parçası olmak…

4. Gün

Olumlu Ortam Yaratmak:

 

 • İyimser Tutum

 • Güvenli Davranış

 • Yaşam Pozisyonları

 • Kabul İletileri

 • Motivasyon

 • Zaman ve Stres Yönetimi

 

LİDER "Özü, Sözü, Davranışı Bir Olmak"

Öğrenmeye lider:   Meraklı, araştırmacı, sorgulayan,uygulayan, uygulatan…

Birey olmaya lider: Kişisel farkındalık yaratan, farklılıklara saygı gösteren, alan açan…

Takım  olmaya lider: Ortak hedeflere inanan, iş birliğine yatkın, paylaşımcı…

 

5. Gün

Birlikte Üretme Kültürü:

 

 • Liderlik Tarzları

 • Johari Penceresi

 • Etkin Sorular

 • Geribildirim Almak-Vermek

 • Süpervizor/ Mentor/ Koç Olmak

 • Kişisel/ Kurumsal Eylem Planı Yapmak

 

 

.